Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์ "เด็กและครอบครัวได้รับสวัสดิการที่ได้มาตรฐาน สามารถพึ่งตนเองได้และเครือข่ายมีส่วนร่วม"
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
กฎหมายน่ารู้
การรับบริจาค
webboard
ติดต่อเรา
ทักทายกันหน่อย..........

สวัสดีครับ....ทุกๆ ท่านที่เข้ามาเยี่ยมเว็บไซต์ของเรา ช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว ดูแลสุขภาพกันด้วย อากาศร้อนๆ ทำอะไรก็ให้ใจเย็นๆ นะครับ ส่วนเด็กๆ ของเราช่วงนี้ก็สุขภาพแข็งแรงดีกันทุกๆ คน ก็ขอเชิญชวนผู้ใจบุญทุกๆ ท่านมาเยี่ยมลูกๆ ของเราที่บ้านแคนทอง หรือมีความประสงค์จะ ทำบุญวันเกิด หรือต้องการทำบุญก็สามารถจองเพื่อเลี้ยงอาหารว่างให้แก่เด็กๆ ของเราได้นะครับ เด็กๆ กำลังรอความรัก ความอบอุ่นจากทุกๆ ท่าน ทางสถานสงเคราะห์ฯ ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมเด็กๆ และร่วมทำบุญกัน ก็ขอให้บุญกุศลช่วยดลบันดาลให้ทุกท่านมีแต่ความสุข สมหวังดังปรารถนาทุกท่านครับ ....  

บ้านแคนทอง

เอกสารเผยแพร่
รายงานการถอดบทเรียน
ข้อมูลสรุปสาเหตุหลักของเด็กที่เข้ารับการอุปการะ
ถอดบทเรียน การเลี้ยงดูเด็กอายุแรกเกิด - 6 ป
 
 
Link น่าสนใจ ี้
ภาพพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 
  ขอเชิญเป็นอาสาสมัครช่วยงานสถานสงเคราะห   ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  รับสมัครงาน ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก
  กิจกรรม "เรารักขอนแก่น ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗
     โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ปีที่ 3
  โครงการเข้าค่ายครอบครัวอบอุ่น "บ้านนี้มีรัก"
  การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม    โครงการค่ายครอบครัวอุปการะ ปีที่ 6
  กระบวนการรับเด็กเข้าสถานสงเคราะห    โครงการแคนทองสดใสห่วงใยสุขภาพ
  แจ้งเตือนมีผู้แอบอ้างชื่อสถานสงเคราะห์เรี่ยไรเงิน     โครงการแคนทองรวมใจลดใช้พลังงาน
 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.ชนบท อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น    โครงการที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน
 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์    กิจกรรม 5 ส ประจำเดือน
     โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
     กิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น
     กิจกรรมจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิต
     
หน่วยงาน สนง
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
การพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
การพัฒนาสังคมและความเป็นมนุษย์
ฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐ
1300
กิจกรรม 5ส ภาพกิจกรรม"ขอบคุณที่มาเยี่ยมหนู"new
โรงพยาบาลขอนแก่น
รร ขามแก่นนครเยี่ยมชม
ร.ร.ขามแก่นนคร
เยี่ยมชม
นศ.นิติศาสตร์ ม.ภาคฯ
เยี่ยมชม
ผู้สูงอายุขอนแก่น
ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุ ขอนแก่น
เยี่ยมชม
คณะแพทย์
นศ.เทคนิคการแพทย์ มข.
เยี่ยมชม
นศ.คณะการบัญชี
และการจัดการ
ม.มหาสารคาม
กิจกรรมของหน new

ทัศนศึกษาโคราช "Summer เพื่อการเรียนรู้"

กิจกรรมวันสงกรานต์

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ศูนย์ข้อมูลหาย

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

กีฬาสามัคคี "บูรพาเกมส์

กิจกรรมวันมาฆบูชา

กองทุนตามน้องกลับบ้าน

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมลอยกระทง

โครงการต่อเนื่องของเรา
ครอบครัวอุปการระ
โครงการครอบครัว
อุปการะ
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่
โครงการห้องสมุด
ของเล่นเคลื่อนที่
โครงการอบรมป้องกันการหลอกลวง

โครงการอบรมฯ ป้องกันการถูก ล่อลวง
สถิติผู้เยี่ยมชม
Website counter
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
โครงการสายใยรัก
แห่งครอบครัว
โครงการกีฬาสามัคคี
โครงการกีฬาสามัคคี
โครงการศิลปะบำบัด
โครงการศิลปะบำบัด
 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น เว็บไซต์ khaenthongbaby.net Email:khaenthong2000@yahoo.com
283 หมู่ 13 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.0-4323-7334, 0-4333-7533 โทรสาร 0-4333-7533
Webmaster : Supphawit Seansud
Copyright 2008-2014 by khaenthongbaby.net All rights Reserved